Lidt historie

3. oktober 1874 åbnede banen fra Lunderskov til Bramming og videre til Varde over Esbjerg havn.
Samtidig åbnede Bramming banegård.
Stedet var dengang øde og tomt. I nærheden lå Kikkenborg Landevejskro, der blev drevet med landbrug som hovederhverv. Gården havde måtte afgive et stykke hede til banen og banegården.
Banegården er tegnet af arkitekt H.P.C Holsøe, der også har tegnet en række andre jyske banegårde f. eks Ribe og Lunderskov.

I 1875 blev banen til Ribe åbnet.
Dermed var der forbindelse fra Østdanmark til Vestjyllands to største købstæder og den nye havn i Esbjerg.

I slutningen af 1880’erne tog byudviklingen i Bramming endelig fart. Grunden var, at ejeren af Kikkenborg opgav sin modstand
mod at sælge jord til byggegrunde.

I 1916 åbnede banen til Grindsted og videre til Brande og Silkeborg, kaldet ”Den skæve bane”. Det var nemmere end at bruge det officielle navn ”Den jyske Diagonalbane”. Banen skulle fremme eksporten af landbrugsvarer fra Nordjylland over Esbjerg til England.

I 1971 lukke diagonalbanen bane for persontrafik. Køreplanerne var blevet så dårlige, i forhold til tilsluttede forbindelser, at passagertallet faldt drastisk.
Onde tunger påstår, at de dårlige kørerplaner var politiks bestemt med henblik på at fremme bilsalg og benzin forbrug.

I 2012 lukkede den sidste ugentlige godstransport til Grindsted.